Nazwa Cena
HERBATA/ HERBATA SEZONOWA
5,00/8,00
KAWA CZARNA,ESPRESSO/PODWÓJNE ESPRESSO 6,00/9,00
KAWA Z MLEKIEM / CAPPUCCINO / LATTE MACCHIATO
7,00/8,00/9,00